Alarmy

Elektrické zabezpečovacie zariadenie alebo ľudovo povedané alarm

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) slúžia k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri neoprávnenom vstupe do objektu a pri nedovolenom zásahu do systému. Samotnú detekciu narušenia chráneného objektu vykonávajú detektory rôzneho prevedenia ako pohybové detektory, detektory rozbitia skla, infračervené závory, magnetické snímače a iné.

Ústredňa EZS vyhodnocuje signály z týchto detektorov a aktivuje poplachové výstupy pri narušení. Systém sa zapína do stráženia a vypína zadaním kódu z pripojenej klávesnice, prípadne prostredníctvom dialkového ovládača alebo ovládanie cez mobilný telefón. Signalizácia narušenia môže byť lokálna ( siréna ) alebo sa poplachová správa prenáša cez automatický telefónny volač na určené telefónne čísla, prípadne cez komunikačné zariadenie na stredisko registrovania poplachov so stálou službou. Systém po doplnení o rádiový prijímač a tlačidla priameho napadnutia môže signalizovať aj ohrozenie osôb. 

Na trhu je množstvo druhov poplašných zariadení. Naša firma Vám ponúka riešenie cez značkové zariadenia Paradox alebo cez cenovo prístupnejšie prevedenia. Máme bohaté skúsenosti s inými značkami a vieme povedať, že aj tieto sú spoľahlivé a účinné. 

Základný pois komponentov EZS

Ústredňa 

Ústredňa je mozok celého systému, ktorý je prepojený s ostatnými prvkami systému buď káblom alebo bezdrôtovo. Jeho úlohou je zabezpečit komunikáciu medzi jednotlivými komponentami systému, má v sebe uložené najdôležitejšie nastavenia. Podľa pripojených komponentov môže rozlične reagovať na narušenie objektu. 

Ústredňa sa vybavuje tými najnutnejšími koponentami na základnú funkciu systému. Najzákladnejším prvkom je akustická signalizácia - siréna. Ústredňa sa ale väčšinou rozširuje aj o ďalšie prvky a to hlavne:

 - GSM komuikátor - ten sa stará o komunikáciu. Rozosiela SMS prípadne volá na dané čísla pri narušení objektu. 

 - rádiový modul - pridaním tohoto modulu je možné k ústredni pripojiť snímače bezdrôztovo. 

Množstvo jednoduchších alarmov má v sebe už zabudované všetky tieto prvky.  

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm ustredna
ústredňa lacnejšej varianty
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm ustredna paradox
ústredňa paradox

 

 

Ovládač

Ovládač alebo klávesnica je prvok, ktorý slúži k ovládaniu alebo programovaniu ústredne. Lacnejšie ústredne majú klávesnicu integrovanú priamo na sebe, prípadne sa programujú prostredníctvom tlacítka alebo SMS správ. Alarmy možno ovládať viacero spôsobmi. Či už je to klávesnica, alebo dialkový ovládač, RFID čítačka prípadne prostredníctvom SMS správ alebo aplikácie v mobile. 

 

Detektory

Detektory sú prvky systému, ktoré sú rozmiestnené v objekte a ich úlohou je reagovať pri ich narušení, a to tak, že túto informáciu pošlú ústredne, ktorá to následne spracuje. Najčastejšie používané sú magnetické kontakty, detektory pohybu PIR a detektor rozbitia skla. Ďalšie detektory sú:

  • PIR + MW - detektor reagujúci na pohyb. Pred odoslaním poplachového signálu je prevedená MW analýza. Ak je kladná, signál sa odošle
  • PIR + kam - detektor pošle do ústredne signál spolu s obrázkom z pripojenej kamery, ktorá na jeho podnet začne snímať priestor
  • dvojzonový PIR - detektor s dvoma detektormi pohybu. Pre odoslanie signálu musia byť narušené obidve zóny
  • infra brána - očiam neviditeľná brána, ktorú ak narušiteľ prekoná tak sa odošle signál do ústredne. 
  • hlásič požiaru - reaguje na zmenu teploty a dymu. Tento detektor sníma zmeny aj ak je systém odblokovaný
  • detektor plynu - reaguje na obsah určitej látky vo vzduchu. Rovnako reaguje aj keď je systém odblokovaný.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm snimače rozbitia skla
detektor rozbitia skla
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm snimac magneticky
magnetický kontakt
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm snimače
PIR detektor
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm snimače infrazavora
infra závora

 

Siréna

Siréna je výstupný prvok, ktorý je aktivovaný ústredňou pri poplachu a ktorý má upozorniť okolie vysoko intenzívnym tónom, ktorým môže aj odradiť páchateľa. Niekedy je siréna vybavená aj blikačom, ktorý taktiež signalizuje narušenie objektu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt alarm siréna
siréna

 

V prípade ak by ste chceli obzrejmiť túto problematiku bližšie neváhajte nás kontaktovať. Rani Vám pomôžeme so zabezpečením objektu.