Kontakt

KiMax s.r.o.

Sídlo firmy: 

Floriánska 3/A 040 01 Košice

Kancelária:

Gemerská 3, 040 11 Košice

e-mail : kamery@kimax.sk

tel. : 0903 590 866